Disclaimer



Disclaimer CurlyStuff, voor de website, de social media kanalen, en alle andere vormen.

Bij het onderhoud, plaatsen van artikelen en vertalingen, foto’s en ander beeldmateriaal op CurlyStuff wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

De eigenaar van het domein CurlyStuff, de beheerder van CurlyStuff alsmede alle medewerkers zoals schrijvers, vertalers en andere medewerkers en deskundigen zijn geen van allen aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende adviezen, gegevens, informatie of meningen. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de verschillende kanalen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of internet-provider.

Verwijzingen op CurlyStuff naar derden kunnen voeren naar bronnen die door anderen worden bijgehouden en waarover de eigenaar en beheerder geen controle hebben. CurlyStuff draagt daarom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de inhoud van deze informatie.

Onze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan er een foutje insluipen. CurlyStuff is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan.

De gegevens van klanten worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant.



Bijdragen van de gebruiker

Bij het onderhoud, plaatsen van artikelen en vertalingen, foto’s en ander beeldmateriaal op CurlyStuff wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.



Disclaimer

De eigenaar en beheerder van CurlyStuff besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de geboden informatie en beelden. Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, omissies, fouten en ander ongemak die voortvloeien uit het bekijken van de informatie, dan het gebruik van de adviezen.



Handhaving

Indien blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de auteursrechten, copyrights, beeldrechten en of portretrechten die rusten op de informatie gepubliceerd op de website van CurlyStuff, dan zullen alle kosten die daarmee gemoeid zijn, evenals de kosten gemaakt ten behoeve van de benodigde juridische stappen, verhaald worden op de partij die aantoonbaar misbruik maakt.